Sociale Veiligheid binnen JVV Drunen

We vinden het binnen Jeugdvakantievreugd Drunen belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende activiteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen JVV Drunen betekent dat de deelnemers zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de stichting.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze stichting vervult, te worden gelezen en iedereen dient zich eraan te houden. Onze gedragscode is Gedragscode JVV Drunen. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en JVV Drunen, denkt direct aan spel en plezier.
Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor bestuursleden en organisatoren is één van de maatregelen die JVV Drunen getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Bestuursleden en hoofdleiding die geen VOG kunnen overleggen mogen helaas geen hulp zijn bij onze stichting.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze stichting voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we afgesproken dat het eerste jaar dat een vrijwilliger helpt bij JVV een proefperiode is. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie en de gedragscode. Na een jaar wordt bekeken of de wensen en verwachtingen van de stichting matchen met de vrijwilliger, zo ja dan mag de vrijwilliger ons blijven ondersteunen het jaar erop.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Onze vertrouwenspersoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@jvvdrunen.nl.