Privacybeleid

Wie zijn we

Wij zijn Stichting JeugdVakantieVreugd Drunen met websites onder het domein jvvdrunen.nl.

Wij zijn als volgt te bereiken:
Postadres: Jan Tooropplantsoen 76, 5151SK Drunen
Vestigingsadres: Jan Tooropplantsoen 76, 5151SK Drunen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41099388
Telefoon: 0416 – 37 85 75
E-mailadres: info@jvvdrunen.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jeugd Vakantie Vreugd Drunen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jeugd Vakantie Vreugd Drunen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jeugd Vakantie Vreugd Drunen verstrekt. Jeugd Vakantie Vreugd Drunen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– De voor- en achternaam van uw deelnemende kind(eren)
– De leeftijd en/of geboortedatum van uw deelnemende kind(eren)
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Foto’s gemaakt gedurende onze vakantie week
– Heusdenpas/kindpas

Waarom Jeugd Vakantie Vreugd Drunen gegevens nodig heeft

Jeugd Vakantie Vreugd Drunen verwerkt uw persoonsgegevens om per mail contact met u op te kunnen nemen met betrekking tot onze activiteiten alsmede om onze nieuwsbrief naar u te kunnen versturen.

Daarnaast zal Jeugd Vakantie Vreugd Drunen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van onze taken: het organiseren van de activiteiten waarvoor u uw kind(eren) inschrijft.

Voor vrijwilligers, organisatoren en fotografen heeft JVV Drunen de gegevens ook nodig voor het contact leggen met de vrijwilliger om zo de week te kunnen organiseren.

Hoe lang Jeugd Vakantie Vreugd Drunen gegevens bewaart

Jeugd Vakantie Vreugd Drunen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden op de inschrijfsite niet langer bewaard dan dat inschrijfjaar, in de offline archieven van het bestuur zullen uw gegevens uiterlijk 5 jaar bewaard blijven. Bij onze organisators worden uw gegevens direct na de JVV week verwijderd.

Delen met anderen

Jeugd Vakantie Vreugd Drunen verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Uw gegevens zullen  worden verstrekt aan de organisatoren van de activiteiten waaraan u mee doet, en ook alleen de benodigde gegevens. Deze zullen na de activiteit door die organisator ook vernietigd worden.

Mocht u gebruik maken van een Heusdenpas/kindpas dan zullen we de gegevens alleen delen met de gemeente Heusden om aan te tonen dat u gebruik heeft gemaakt van de korting. Deze gegevens worden na afdragen aan de gemeente door ons verwijderd. De gegevens van wie gebruik heeft gemaakt van deze korting zijn daarnaast alleen binnen het bestuur van Jeugd Vakantie Vreugd Drunen bekend, onze organisatoren zullen dus niet weten wie deze korting heeft gebruikt om de privacy van deelnemers met een Kindpas te waarborgen. Dit is ook de reden waarom wij deze gegevens na het afdragen aan de gemeente zullen verwijderen.

Voor onze organisatoren, bestuur en fotografen worden de persoonsgegevens ook éénmalig gedeeld met Justis, om zo een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen vragen. Dit is niet van belang voor vrijwilligers.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Jeugd Vakantie Vreugd Drunen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jeugd Vakantie Vreugd Drunen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Jeugd Vakantie Vreugd Drunen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jeugd Vakantie Vreugd Drunen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jeugd Vakantie Vreugd Drunen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jeugd Vakantie Vreugd Drunen heeft hier geen invloed op.

Jeugd Vakantie Vreugd Drunen heeft Google geen toestemming gegeven om via Jeugd Vakantie Vreugd Drunen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@jvvdrunen.nl. Jeugd Vakantie Vreugd Drunen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om hiermee analytische data te verkrijgen over het site gebruik en om bij te houden of u de cookies en ons beleid heeft geaccepteerd.

Foto’s

Tijdens onze week zullen er door onze fotografen foto’s gemaakt worden. Onze fotografen zijn te herkennen aan hun rode badge met “Fotograaf” erop. Deze foto’s zullen wij gebruiken voor onze website en alle communicatie omtrent onze week (nieuwsbrieven, kranten en onze Facebook & Instagram pagina). Daarnaast mogen organisaties waarmee wij tijdens de JVV week samen werken en die een activiteit voor ons organiseren de foto’s gemaakt tijdens hun eigen activiteit gebruiken voor niet commerciële doeleinden, ook niet wanneer ze deze foto’s met schriftelijke toestemming van JVV zelf maken.

Beveiligen

Jeugd Vakantie Vreugd Drunen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jeugd Vakantie Vreugd Drunen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jeugd Vakantie Vreugd Drunen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jeugd Vakantie Vreugd Drunen op via webmaster@jvvdrunen.nl. jvvdrunen.nl en alle onderliggende domeinen zijn onderdeel van Jeugd Vakantie Vreugd Drunen.